Syndicale Delegatie

Voor alle bijkomende informatie over onderstaande thema's kan u gerust contact opnemen met uw LBC-NVK vertegenwoordigers.

Vergadering van 05/03/2012.

 • Track & Trace.
 • Buitenland vergoedingen - buitenland en feestdagen.

Vergadering van 13/12/2011.

 • Voorstelling Sofie Claes.
 • Track & Trace.
 • Gelijkstellingen CAO 90.
 • Buitenland.
 • Kilometervergoeding.
 • Groepsverzekering.
 • Refter Ukkel.
 • Fietsvergoeding.
 • Koopkracht.
 • Elektronische maaltijdcheques.
 • Varia:
  • Transfer van bedienden van Quentris naar Fabricom.
  • Moderniseren van de functieomschrijvingen.

Vergadering van 23/09/2011.

 • Kilometervergoeding.
 • Loonsverhoging.
 • Interims.
 • Refter Ukkel.
 • Groepsverzekering.
 • Fietsvergoeding.
 • Maaltijdcheques.
 • UItvoering vanhet sectoraal akkoord PC209.
 • Buitenland.
 • Varia:
  • CREELIA.
  • Brugpensioen.
  • Ontslagprocedure.

Vergadering van 06/07/2011.

 • Brugpensioen.
 • Classificatie en barema's.
 • Onthaal.
 • Interims.
 • Kilometervergoeding.
 • Groepsverzekering.
 • Loonsverhoging.
 • Refter Ukkel.
 • Politiek bedrijfswagens.
 • E&E.
 • Fietsvergoeding.
 • Maaltijdcheques.

Vergadering van 26/05/2010.

 • Track & Trace.
 • Beschrijving systeem brugpensioen per statuut.
 • Wijziging statuut Bracke Monin.
 • Pakuren.
 • Wachtvergoedingen.
 • Functieclassificatie.
 • Onthaal.
 • Medische onderzoeken.
 • Lijst promoties.
 • GSM-beleid.
 • Interims.

Vergadering van 03/02/2010.

 • Overstap van arbeider naar bedienden.
 • Wachtvergoedingen.
 • Personeelsbestanden.
 • Tack & Trace.
 • Overeenkomst pakuren.
 • Wijziging statuut voor Thijs, Broux en Bracke Monin.
 • Overuren.
 • GSM-politiek.
 • Detail berekening brugpensioen.
 • Fietsvergoeding op bedrijfsvlak.
 • CO2-bijdrage.
 • Groepsverzekering.
 • Kader problematiek.
 • Promoties en verhogingen.

Vergadering van 08/092009.

 • Overstap van arbeider naar bediende.
 • Voordelen Telenet.
 • Wachtvergoedingen.
 • Personeelsbestanden.
 • Functies vermelden op loonbrieven.
 • Ondertekenen CAO's arbeiders en bedienden.
  • CAO alternatieve arbeidsregeling.
  • CAO Tijdskrediet
 • Ondertekening CAO's bedienden.
  • Werking syndicale delegatie.
  • Invulling sector CAO.
 • Uittreksel groepsverzekering.

Vergadering van 02/06/2009.

 • Bedrijfswagenpolitiek.
 • Pechverhelping VAB voor personeel.
 • Harmonisering omstandigheidspremies.
 • Glijdende uurroosters - respect arbeidsreglement.
 • Voordelen Telenet.
 • Werking syndicale delegatie.
 • Tijdskrediet.

Vergadering van 05/05/2009.

 • CAO in verband met de alternatieve organisatie van de loopbaanvermindering met 1/5de.

Vergadering van 28/04/2009.

 • Verminderen aantal statuten (GTI ET naar Fabricom).
 • Pechverhelping VAB voor personeel.
 • Hermonisering omstandigheidspremies.
 • Brugpensioen.
 • Glijdende uurroosters - respect arbeidsreglement.
 • Voordelen Telenet.
 • Werking syndicale afvaardiging.
 • Sollicitatieverlof bij brugpensioen;
 • Economische toestand en invloed op onze activiteiten.

Vergadering van 23/03/2009.

 • Uitleg aan werknemers die van arbeiders- naar bediendenstatuut overstappen.
 • Harmonisatie premies voor werken met volledige beshermingspakken.
 • Harmonisatie van shift- en andere omstandigheidspremies.
 • Aanpassing van de bijleg ENI-statuut voor gruggepensioneerden.
 • Toepassing arbeidsreglement in verband met uurroosters.
 • Telenetvoordelen.
 • Barema en loonaanpassing ex ENI-statuut.
 • Toekenning GSM met 50€ belwaarde voor syndicaal afgevaardigden.
 • Loonschalen GTI Infra.
 • Functietitel bij bedienden.
 • Verduidelijking groepsverzekering.

Vergadering van 10/06/2008.

 • Buitenlandvergoedingen. (Samen met de arbeiders)
 • CAO verhuis bedienden kleppenatelier.
 • Tax-equalisation.
 • Statuutwijziging Fulton en Van Cleemput.
 • Contassur.
 • Koopkrachtverhoging.
 • Maaltijdcheques berekend op kwartaalbasis.
 • Wijziging titels bij de dienst Aankoop.
 • Varia:
  • Mindering in participatiepremie ex-Fabricom.
  • Inhouding koersuren, ex-ENI, bij Maintenance.
  • Meer fouten in loonbrieven.
  • Stand van zaken arbeidsreglement.
  • Werking HR Deparmtement.
  • VAB pechverhelping bij privévoertuig.
  • Stijgende brandstofprijizen.
  • Opleidings-CV.

Vergadering van 10/04/2008.

 • CAO verhuis bedienden kleppenatelier.
 • Koopkrachtverhoging.
 • Buitenlandvergoeding, 13/05 vergadering samen met de arbeiders.
 • Loonsverhoging.
 • Sociaal abonement.
 • Wijziging titels bij de dienst Aankoop.

Vergadering van 21/02/2008.

 • Koopkrachtverhoging: Antwoord van de directie.

Vergadering van 17/02/2008.

 • Koopkrachtverhoging: Indienen voorstel door de wernemersvertegenwoordiging.

Vergadering van 14/02/2008.

 • Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 • Schrijven BBTK koopkrachtverhoging.

Vergadering van 17/01/2008.

 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • CO2-taks
 • Buitenlandse verblijfsvergoeding
 • Regeling saldo verlof 2007

Vergadering van 05/11/2007.

 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Opvolging
     • Contassur
     • Lijst met kortingen
     • Buitenlandse vergoedingen
     • CO2-taks
     • Km-vergoeding
     • CAO verhuis
     • Communicatie rond nieuwe uurrooster
     • Prestatiebladen worden uitgedrukt in hondersten (vb. 7,33)
     • HAY-analyse
     • Nota theoretisch uurloon bedienden en bepaling verlof, ADV voor 4/5de regimes
     • Onthaal nieuwe bedienden
 • Evaluatie CAO brugpensioen
 • Varia
     • Maaltijdcheques bij recuperatie overuren
     • Premie vuil werk
     • HR Grimbergen
     • Spring updates op Insite
     • Recuperatie loon van buitenlandse werkzaamheden
     • Kosten ICT

Vergadering van 13/09/2007.

 • Goedkeuring verslag vorige meeting
 • Contassur
 • Lijst met kortingen
 • Buitenlandse vergoedingen
 • CO2-taks
 • Evaluatie bedienden in Genk en Zele
 • Syndicaal lokaal in Zwijndrecht
 • Verlenging CAO brugpensioen
 • Herberekening km-vergoeding
 • CAO verhuis
 • Varia
     • Sociaal abonnement ex GTI Infra
     • Communicatie rond nieuwe uurrooster
     • Prestatiebladen
     • HAY-analyse
     • Competentiebeheer
     • Theoretisch uurloon bedienden
     • Bepaling verlof, ADV voor 4/5de regimes
     • Decoratievieringen

Vergadering van 24/05/2007.

 • CO2-TAKS
 • Verhuis Zwijndrecht + Oostakker
 • Brugpensioen

**Vergadering van 16/05/2007.

 • Goedkeuring verslag vorige meeting
 • CO2-taks
 • Negatieve saldi verlof
 • Contassur
 • Tussenkomst NMBS
 • Prijs cafetaria
 • Lijst met kortingen
 • Buitenlandse vergoedingen
 • Varia
     • Loonberekeningen
     • Hay-analyse
     • Verhuis Zwijndrecht
     • Syndicaal lokaal in Zwijndrecht
     • Onthaal nieuwe medewerkers in Aartselaar
     • Analyse evaluaties bedienden

Vergadering van 23/03/2007.

 • Goedkeuring verslag vorige meeting
 • Buitenlandse vergoedingen
 • Premie vuil werk
 • Saldo overuren op de ontvangen lijsten
 • Herberekening km-vergoeding
 • CO2-taks
 • CAO harmonisering arbeidsduur
 • CAO bescherming oude statuten
 • Fietsvergoeding
 • Varia
     • Vacatures op “Insite”
     • Jubilarisviering en arbeidseretekens
     • GSM abonnementen voor personeel
     • Berekening brugpensioen voor 4/5de

Vergadering van 19/02/2007.

 • Goedkeuring verslag vorige meeting
 • Stand van zaken betreffende buitenlandse vergoedingen en maaltijdcheques
 • Premie vuil werk
 • Saldo overuren
 • International Operations
 • CO2-taks
 • CAO harmonisatie arbeidsduur
 • Berekening correctie km-vergoeding
 • Payroll-analyse
 • Varia
      • Contract NMBS
      • Toegang “Insite”.
      • Procedure Brugpensioen
      • Toelichting Contasur werknemers te Genk
      • Informatieborden voor de bedienden in alle vestigingen
      • Kortingen voor eigen werknemers.

Vergadering van 17/01/2007.

 • Goedkeuring verslag vorige meeting
 • Stand van zaken betreffende buitenlandse vergoedingen en maaltijdcheques
 • Premie vuil werk voor meet- en regeltechniek
 • Wachtvergoeding
 • Saldo overuren
 • CAO arbeidsduur
 • CO2-taks
 • Major Project
 • Varia
     • Contract NMBS.
     • Facturatie door IT voor email account van M/R.
     • Uniforme procedure ontslag.
     • Toelichting groepsverzekering werknemers te Genk.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License