Stel Ze Hier

Er zijn al enkele vragen gesteld, dus vuur maar af!!

moc.liamg|mocirbafcbl#?nellets gaarv neE

Vraag: Reeds jaren ben ik lid van ACV waarvoor ik maandelijks lidgeld betaal, ben ik dan ook lid van LBC-NVK? Of is dit nog afzonderlijk te betalen?

Antwoord: Als je reeds lid bent bij ACV, moet je niet afzonderlijk te betalen voor LBC-NVK. Wel geef je dit best door aan je LBC-NVK afgevaardigde dat je bediende bent geworden. Hij of zij geeft dit door aan de centrale, die alle gegevens aanpast in het systeem.


Vraag: Ik lees dat men via jaarlijkse syndicale premie een deel van het lidgeld terug krijgt. Nooit heb ik iets terug gekregen. Is dit normaal?

Antwoord: Het klopt inderdaad dat je via je maandelijkse bijdrage, één maal per jaar een jaarlijkse premie kan krijgen. Deze premie wordt meestal uitbetaald in de maand mei. Heb je deze premie nog niet ontvangen, neem je best contact op met een afgevaardigde van het LBC-NVK team.


moc.liamg|mocirbafcbl#ofninetnatiliM mocirbaF laateM-CBL ed po ni ej fjirhcS

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License