Folders Brochures
De Gids De Gids informeert schoolverlaters en werkende jongeren over alles wat ze moeten weten op het moment dat ze afstuderen en willen gaan werken.
Lonend studentenwerk Deze brochure informeert jobstudenten over jobstudentenwerk (wie mag, contract, loon, kost- en inwoon, sociale zekerheid, ontslag …) en over de juridische dienstverlening van het ACV voor jobstudenten.
Jeugdvakantie Deze folder legt de jeugdvakantieregeling uit (het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waarop een werknemers recht heeft).
Folder Studietoelagen Deze folder legt uit wat je moet doen om een studietoelage te verkrijgen.
Brochure Studietoelagen Deze brochure legt uit wat je moet doen om een studietoelage te verkrijgen.
Eindejaars- en syndicale premie uitzendarbeid Deze folder informeert uitzendkrachten over hun recht op een eindejaars- en syndicale premie.
Uitzendarbeid. Je rechten Deze folder informeert uitzendkrachten over hun rechten en plichten. In de folder wordt een antwoord gegeven op de belangrijkste vragen die beginnende uitzendkrachten zich stellen in verband met hun inschrijving, arbeidsovereenkomst, arbeidsduur, loon, premies, ziekte, vakantiegeld, sociale zekerheid.
My name is Bond. Vak Bond Deze folder legt beknopt uit wat het ACV doet en roept jongeren op lid te worden van het ACV.
Haal er uit wat erin zit Deze brochure zet alle voordelen van het ACV-lidmaatschap op een rijtje.
Wie is en wat doet het ACV Deze brochure gaat in op de fundamenten (geschiedenis, syndicale waarden) van het ACV, de organisatie en structuur van het ACV (tweepijlerstructuur, beleidsorganen, ACV in christelijke arbeidersbeweging, ACV en het Europees en wereldsyndicalisme), het sociaal overleg (in privésector, openbare sector en op internationaal niveau) en het ACV-programma.
ACV-reglement rechtsbijstand ACV-leden hebben recht op rechtsbij stand (eerstelijnshulp, gerechtelijke bijstand en medisch advies). De voorwaarden daartoe worden in deze brochure beschreven.
Goed om weten Het ACV informeert over je rechten.
Arbeid en zwangerschap Deze brochure informeert toekomstige mama’s en papa’s over hun rechten en plichten voor en kort na de bevalling.
Arbeid en gezin Deze brochure informeert werknemers over de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren (mogelijkheden om minder te werken, kinderopvang, gezinsondersteunende diensten).
Tijdkrediet & loonbaanvermindering Deze brochure geeft uitgebreide informatie over tijdkrediet en loopbaanvermindering in de privésector, de Vlaamse aanmoedigingspremies en de thematische verloven.
Het Vakantieboekje Deze folder geeft een overzicht van de wetgeving inzake wettelijke vakantie (tijdstip en duur, vakantiegeld,…) voor arbeiders, bedienden, overheidspersoneel, schoolverlaters en werklozen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License