9 Punten

De verslagen van de vergadering: zaken vermeld in het PV worden niet uitgevoerd of opnieuw in vraag gesteld (de vacinaties vermeld in het verslag van 21.6.07, bijkomende ijskast in Grimbergen, afzuiging in het atelier van Zwijndrecht).

De risicoanalyse wordt niet voor alle werven opgemaakt, met het gevolg dat er een aantal ernstige ongevallen gebeurd zijn.

De toolboxmeetings worden in sommige departementen niet of niet correct gehouden, sommige werfleiders laten hun medewerkers alleen een document ondertekenen.

Het startwerkoverleg wordt niet op alle werven toegepast.

Keuringen: de samenwerking met SGS werd stopgezet en er wordt nu samengewerkt met CIBIC. Het feit dat deze beslissing genomen werd zonder het comité op de hoogte brengen, is voor de WNA een uiting van gebrek aan respect voor het comité. De WNA wil in dit verband een aantal vragen stellen: (1) Wat is er gebeurd met SGS? (2) Wie is CIBIC en hoeveel personen kan deze firma ter beschikking stellen? (3) Waarom moet ons eigen personeel opgeleid worden om controles uit te voeren? De WNA gaat niet akkoord met het inzetten van eigen personeel voor de keuringen, dit is een grote verantwoordelijkheid voor deze mensen.

Procedure aangepast werk: personen moeten na een zwaar ongeval aangepast werk doen, terwijl aangepast werk geweigerd werd aan een werknemer die licht gekwetst was en er om gevraagd had. De WNA weigert in 2008 elk aa,gepast werk.

Warme dranken: de procedure moet gerespecteerd worden. Er moet een oplossing gevonden worden voor de problemen bij Distributie en Communicatie Wireless.

Wassen van de werkkledij door Fortex: het verdelen van de werkkledij moet beter georganiseerd worden (meer werkpakken ter beschikking stellen, samenwerken met een andere firma?).

In 2008 moet een nieuwe richting ingeslagen worden: de voorzitter en de Corporate H&S Manager moeten een nieuwe koers varen en een nieuwe veiligheidspolitiek toepassen op de werven, die door de volledige hiërarchische lijn gedragen en toegepast wordt.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License