1 JULI 2013 LOONINDEX 1,39%


Fotoband

CAO 90

Netto-premie ter waarde van 480 € (2012 - 250 €; 2013 - 230 €) voor elke Cofely Fabricom medewerker.
Uitbetaling: afrekening januari 2014.


Fotoband

Syndicale premie 2012

Binnenkort wordt de syndicale premie 2012 uitbetaald.
Bedrag: 95 €
Periode van uitbetaling: van 15 april tot 31 juli 2013


Fotoband

Vervangende feestdagen 2013

Op het voorstel van de directie hebben in gemeenschappelijk vakbondsfront een tegenvoorstel gedaan wat door de directie is aanvaard.
* Zondag 21/7/2013 wordt maandag 21/7/2013;
* Tussen Kerstmis en Nieuwjaar: 26, 27 en 30, 31/12/2013 wordt vastgelegd met ADV.


Fotoband

Onkostenvergoeding voor gebruik van privévoertuig voor beroepsdoeleinden - 01.09.2012

Voor de kilometers gereden met een privé-voertuig in opdracht van de werkgever, wordt een vergoeding toegekend ter dekking van onkosten welke afhankelijk is van het totaal aantal gereden kilometers per referteperiode (= september tot en met augustus) en wordt als volgt bepaald:
van 0 tot 8000 km = 0,3175 € / km
van 8001 tot en met 26000 km = 0,2835 € / km
vanaf 26001 km en meer = 0,2495 € / km


Fotoband

Ouderschapsverlof uitgebreid naar 4 maand

De regering besliste, met enige vertraging, om het voltijds ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maand. Of acht maanden halftijds of 20 maanden voor een vermindering met één vijfde. Deze uitbreiding komt er in uitvoering van een Europees kaderakkoord.

Het ACV staat uiteraard positief tegenover deze uitbreiding. Ouderschapsverlof is een belangrijk instrument om voor ouders de combinatie van arbeid en gezin te vergemakkelijken.

Het ACV betreurt wel dat het recht op een RVA-uitkering in die 4de maand beperkt wordt tot geboortes en adopties vanaf 8 maart 2012. Ouders van kinderen die jonger zijn dan 12, maar geboren of geadopteerd werden voor 8 maart, krijgen dus geen uitkering als ze de vierde maand ouderschapsverlof opnemen.

De Nationale Arbeidsraad suggereerde wel aan de minister om voor alle ouders die de vierde maand ouder-schapsverlof opnemen een uitkering te voorzien. Dit is belangrijk om de extra maand ouderschapsverlof toegankelijk te maken voor alle inkomensgroepen. Het ACV hoopt dat dit bij een volgende begrotingsoefening kan gecorrigeerd worden.

Tegelijk met de uitbreiding van het ouderschapsverlof besliste de regering ook dat de werknemer aan de werkgever een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster mag vragen voor een periode van maximum zes maanden die volgt op het ouderschapsverlof. De goedkeuring van deze aanvraag berust volledig op de goodwill van de werkgever, maar het ACV rekent op het gezond verstand van werkgevers om dit toe te kennen. Dat werknemers arbeid en gezin werkbaar kunnen combineren is immers ook in hun belang.


Fotoband

Automatische indexering van de lonen

is goed voor de werknemers

en goed voor de economie.


Kies2

Vervangende feestdagen 2012

Op het voorstel van de directie hebben in gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-LBC en ACLVB een tegenvoorstel gedaan wat door de directie is aanvaard.
* Zondag 1/1/2012 wordt maandag 2/1/2012;
* Zaterdag 21/7/2012 wordt maandag 23/7/2012;
* Zondag 11/11/2012 wordt maandag 12/11/2012;
* Tussen Kerstmis en Nieuwjaar: 26, 27, 28 en 31/12/2012 wordt vastgelegd met ADV.

Kies2

extra preventienieuws oktober

Sorteren van afval – Containerparken
De vorige vergadering werd een uiteenzetting gedaan door de milieucoördinator, en het akkoord gevraagd voor de borden die moeten aangebracht worden. Op alle containerparken binnen de Fabricom sites zullen dezelfde borden worden aangebracht.

Gebruik leeflijnen bij Industrie
Op werven van Industrie mag men zelf GEEN leeflijnen spannen. Er is een Attention opgesteld die verdeeld zal worden.

Kies2
Fotoband

Nieuwe kilometervergoedingen voor kilometers in opdracht

Kilometervergoeding

Vanaf 1 september 2011 gelden de nieuwe kilometervergoedingen en de tellers worden op nul gezet.

Van 0 tot 8000 km = 0,3060 euro
Van 8001 tot 26000 km = 0,2732 euro
Van 26001 tot … km = 0,2404 euro

Fotoband

1 JULI 2011 LOONINDEX 2,99%


[Image Fotoband]]

Laatste aanpassing : 25/06/2013

Aantal bezoekers: free web stats

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License